Літо, літечко !!! В садочку пора оздоровлення, єднання з природою, цікавих ігор та спортивних змагань ...

2017 - 2018 навчальний рік

 

 

ЗАВДАННЯ НА  2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

*       *        Оптимізувати процес здійснення національно-патріотичного виховання через оновлення змісту освітньої роботи.

*        Формувати граматичні уміння дітей та ознайомлювати їх з елементами грамоти через використання інноваційних авторських методик.

*        Продовжити формувати художньо-естетичну компетентність дошкільників через використання різних видів образотворчої діяльності.

*        Забезпечити повноцінний розвиток дітей раннього та дошкільного віку шляхом активної взаємодії з батьками вихованців 

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

*        Використання інноваційних технологій;

*        Взаємодія з батьками;

*        Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

*        Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

*        Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

     * Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

 

ЗАВДАННЯ НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2018р.

Мета:

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

*   Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

*   Продовжувати здійснювати національно-патріотичне виховання дошкільноків через використання кращих зразків народної творчості.

 

*   Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

*        оптимізації рухового режиму,

*        розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

*        використання ігор з піском та водою,

*        самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

*        просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ДНЗ  у  2017 - 2018н.р.: 

«Формування художньо-естетичної компетентності дошкільнят через інтеграцію різних видів дитячої діяльності»

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Інформаційне забезпечення

Дані про зміни

ІІІ

МЕТОДИЧНА   РОБОТА   З   КАДРАМИ

3.1.

Підвищення педагогічної майстерності

 

Забезпечити участь кожного педпрацівника у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті.

Згідно з графіком

Вихователь-методист

Картка-схема

(по ДНЗ, місту)

 

Реалізація змісту, завдань інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» затверджених наказом МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322.

Реалізація засад та змісту Базового компоненту дошкільної освіти та Програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом року

Завідуюча, Вихователь-методист

Інформаційний матеріал

 

 

Педагогічні години:

 

Дискусія  «Організація роботи з дітьми через використання лише ефективних інноваційних та традиційних методів»

20.09.2017р.

Вихователь-методист, вихователі

План, інформаційний

матеріал

 

Семінар-практикум «Образотворча діяльність дошкільників»

18.10.2017р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Методичний аукціон «Інноваційний підхід до організації художньої діяльності дітей»

15.11.2017р.

Вихователь-методист, вихователі

Методичні рекомендації, пам’ятки

 

Інтерактивний практикум «Соціальна та фінансова освіта дошкільників»

20.12.2017р.

Вихователь-методист

Інформаційно- практичний матеріал

 

Брифінг «Основні шляхи формування навичок граматично правильного мовлення»

17.01.2018р.

Вихователь-методист

План, інформаційний матеріал

 

Педагогічний консиліум «Грамота – доступно про складне»

28.02.2018р.

Вихователь-методист

Інформаційно- практичний матеріал

 

 

Коучинг для педагогів «Патріотичне виховання: як зробити дієвим»

14.03.2018р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Круглий стіл «Патріотизм плекається в родині або основи родинного виховання»

18.04.2018р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Ділова гра «Формування здоровязбережувальної компетентності дошкільнят»

 

16.05.2018р.

Вихователь-методист,

вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

 

Консультації:

 

 

 

 

 

*        Використання інновацій в образотворчій діяльності дітей дошкільного віку

*        Грамота. Методи та прийоми в роботі з дошкільниками 

*        Фінансова освіта: інноваційний підхід (Афлотот)  

*        Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі

*        Коли чому та як навчати грамоти дошкільнят

*        Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку  Концепція С. Русової та сьогодення

*        Аплікація – конструювання на папері

*        Поліхудожній підхід до образотворчої діяльності дітей

*        Слідкуємо за граматично правильним мовленням дошкільників в повсякденному житті

*        Оздоровчі заняття в стистемі роботи з дошкільниками

Згідно з планом педгодин

(один раз на місяць)

Вихователь-методист,  спеціалісти ДНЗ, вихователі.

Інформаційний матеріал,

Методично – практичні рекомендації, поради, тощо.

 

 

Організувати роботу школи молодого вихователя (додаток 5):

*        Скласти план роботи

*        Забезпечити виконання плану

До 10.09.2017

Протягом року

Вихователь-методист,  молоді спеціалісти, наставники

План роботи Школи молодого вихователя

 

3.2.

Удосконалення  професійної творчості

 

Продовжити функціонування ініціативних груп:

*        «Оздоровчі заняття в ході проведення Днів здоров’я»

*        «Мнемотехніка для дошкільнят»

Вересень-жовтень

 

Вересень-жовтень

 

Керівник

Лаврушко Т.О.

Керівник

Кисіль А.С.

 

Практичні матеріали

 

Організувати  роботу творчих груп:

*        «Фінансова освіта з дошкільного віку» (перспектива завдань за БТП)

*        «Організація освітньої роботи з дітьми раннього віку»

Протягом року

 

Керівник Міщенко Р.О.

Керівник

Масло Л.В.

 

Практичні матеріали

 

Практичні матеріали (перспектива)

 

3.3.

Самоосвіта

 

Обговорення новинок педагогічної літератури  «Педагогічна скринька»

2 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

План –графік  доповідачів

 

 

Огляд фахових періодичних видань

4 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

План –графік  доповідачів

 

 

Робота з питанням по самоосвіті (додаток 4)

Звіт за проведену роботу по самоосвіті педагогів.

 

Щотижня

Травень

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

3.4

Педагогічні ради

 

Педрада: «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу ДНЗ «Орлятко» у 2017 – 2018 н.р».

*        Звіт про роботу дошкільного навчального закладу в літньо-оздоровчий період 2017р.

*        Ознайомлення з планом роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р., планом роботи на літньо-оздоровчий період 2018р. (додаток 1), планом роботи з батьками (додаток 2), планами наступності ДНЗ «Орлятко» та ЗОШ №4 / 9 (додаток 3).

*        Розгляд програм та методичних посібників для навчально-виховної роботи.

*        Розгляд програм гуртків.

*        Розгляд плану атестації та курсової перепідготовки педагогів.

*        Обговорення  форм планування освітньо-виховного процессу.

*        Обговорення розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

30.08.2017

 

Завідуюча

 

План, протокол

 

Педрада  «Образотворча діяльність: сучасний підхід»

*        Оголошення результатів тематичного вивчення питання «Формування художньо-естетичної компетентності: образотворча діяльність»

*        Інтелектуальна кав’ярня «Ефективні засоби для реалізації завдань розділу програми «Світ образотворчого мистецтва»»

*        Доповіді вихователів, спеціалістів

*        Результати моніторингу «Використання різних технік образотворення» (довідка)

*        Підсумки конкурсу на кращий дидактичний посібник направлений на ознайомлення дітей з творами мистецтва 

*        Соціально-педагогічний патронат – виконання вимог чинного законодавства.

*        Наступність, як дієва ланка між ДНЗ та ЗОШ.

*        Інноваційні технології, як запорука якісних послуг освітньо-виховної діяльності ДНЗ

*        Робота з молодими кадрами: проблеми, перспектива. Звіт про пророблену роботу.

 

 

13.12.2017

 

// - //

 

План, протокол

 

 

Педрада «Формування у дітей граматично правильного мовлення»

*        Довідка за результатами тематичного вивчення «Формування граматичних умінь дітей дошкільного віку»

*      КВК «Грамота та граматика в інтеграції з різними фомами та методами роботи»

*        Результати моніторингу «Граматична правильність мовлення дошкільників»

*        Підсумок конкурсу «Допомагаю мовленню дитини»

*      Доповіді вихователів, спеціалістів

*      Довідка «Доцільність та практичність завдань гурткової роботи в ДНЗ»

 

 

14.03.2018

 

// - //

 

План, протокол

 

Педрада «Життєва компетентність дошкільників ДНЗ «Орлятко» та її розвиток у 2017-2018н.р.»

*        Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 навчальний рік (робота по профільному спрямуванню, СПП, робота гуртків, результати моніторингу тощо)

*        Ознайомлення з  планом роботи ДНЗ на літньо-оздоровчий період 2018р.

*        Обговорення форм планування, розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

 

 

30.05.2018

 

// - //

 

План, протокол

 

3.5.

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

 

Забезпечити виконання  плану атестації та курсової перепідготовки педагогів ДНЗ «Орлятко» на 2016-2020рр.

До 01.09.2017

Вихователь-методист

План

 

 

Забезпечити виконання перспективного плану курсової  перепідготовки: Шидловська С.М. (вихователь).

 2018р.

Вихователь-методист

 

 

 

Провести атестацію педагогів:

Лаврушко Т.О. (вихователя);

Панченко Л.М. (вихователя);

Бутко Я.В. (інструктора з фізичної культури).

Жовтень - квітень

Вихователь-методист

Заяви,

План - графік

 

 

Вивчення системи роботи педагогів, що атестуються

Жовтень - квітень

Члени атестаційної комісії

Довідки

 

 

Вивчення рейтингу педагога серед колег та батьків

Січень - лютий

Вихователь-методист

Практичний психолог

Анкети, довідка

 

 
 

 

V.

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА   РОБОТА

5.1.

Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою

 

Укладення угоди про співпрацю ДНЗ і ЗОШ №4 та 9

До 01.09.2017

Завідуюча, вихователь-методист

Угода

 

Забезпечити виконання  плану наступності ДНЗ та ЗОШ №4 та 9

До 01.09.2017

Вихователь-методист

План наступності

 

*        Узагальнення даних про облік дітей старшого  дошкільного  віку прилеглого мікрорайону.

*        Провести моніторингове дослідження зайнятості дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою.

*        Забезпечити 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку через відвідування ДНЗ.

До 10.09.2017

 

 

 

Серпень

Вихователь-методист

 

 

Вихователі

Банк даних

 

 

 

Аналітична довідка

 

5.2.

Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями

 

День зустрічі з народними умільцями

Лютий

Вихователі

Аналітичний звіт

 

День зустрічі з цікавими людьми

Квітень

Вихователі

Аналітичний звіт

 

Свято   «Посвята в козачата»

Жовтень

Вихователі, інст. з фізкультури, музкерівник

План проведення, (заходи, конспект)

 

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Протягом року

Практичний психолог

План проведення, довідка

 

5.3.

План роботи з батьками

 

Скласти перспективний план роботи з батьками (додаток 2)

До 30.08.2017р.

Вихователь-методист

Перспективний план  роботи з батьками

 

Забезпечити виконання  перспективного плану роботи з батьками (додаток 2)

Протягом року

Вихователь-методист

Довідки, протоколи тощо

 

Порадник для батьків «На порозі школи» (батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку)

Жовтень 2017р.

Практичний психолог

Інформаційно-практичний матеріал

 

Загальні та групові батьківські збори (додаток 2)

Згідно з планом

Завідуюча, вих-методист,

практ. психолог, вихователі

Протоколи батьківських зборів

 

Музичні свята  (план додається – додаток 6)

*        «Осінь в гості завітала»

*        «Новорічний феєрверк»

*        «Свято мами»

 

Жовтень 2017

Грудень  2017

Березень 2018

Музичний керівник

 

Сценарії,

конспекти свят

 

Взаємодія з родинами вихованців:

*        День відкритих дверей. «Садок і родина сім`я єдина» 

*        День родинних інтересів

 

*        Фестиваль «Родина року»

 

*        Свято «Веселі естафети»

 

1 раз на півроку (листопад, березень)

1 раз на квартал

 

Квітень

 

Лютий

 

 

Вих.-мет, вихователі

 

Муз керівник

Вихователі

Інструктор з фізкультури, вихователі

Положення, заходи, запрошення

 

План проведення, (заходи, конспект)

 

План проведення, (заходи, конспект)

 

Презентація родинних газет «Коли моя мама була такою як я…» (підготовка до школи).

До 20.05 2018

Вихователі, батьки

Положення

 

 

Виставка дитячих малюнків/аплікацій «Цей яскравий світ»

Жовтень

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Виставка авторських книжечок «Моя маленька книжечка»

Січень

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Фотовиставка «Українці ми маленькі»

Квітень

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Продовжити роботу профільних груп:

Група «Казка» (6-й рік життя) – козацька педагогіка;

Група «Калинка» (5-й рік життя) – фольклорно-літературне спрямування;

Група «Дзвіночки» (4-й рік життя) – пізнавальне спрямування;

Група «Веселка» (6-й рік життя) – художньо-творче спрямування;

Група «Барвінок» (санаторна різновікова) – фізкультурно-оздоровче спрямування.

Вересень-травень

Вихователі груп

План,

звіт

 

 

Забезпечення задоволення творчих інтересів дітей через  роботу гуртків:

 «Оберіг» (художня праця);

«Вишиванки» (художня праця);

«Танцюємо разом» (хореографічний);

«Пластичний балет» (спортивний);

«Кольорові фантазії» (образотворча діяльність);

«Умки» (інтелектуальний).

Вересень-травень

Керівники гуртків

План,

Звіт, виставка робіт

 

 

Скласти план роботи базового дошкільного навчального закладу з питання "Впровадження

 інноваційних технологій в освітній процес" та забезпечити його виконання

Вересень-травень

Вихователь-методист

План, звіт

 

 

Створити умови для продовження роботи по впровадженню в освітній процес інновацій:

*        Психолого-педагогічне проектування,

*        ТРВЗ,

*        Кольорові палички Дж. Кюїзенера,

*        Логічні блоки З. Дьєнеша,

*        Ігри В.Воскобовича та Нікітіних,

*        Методика раннього читання Зайцева,

*        Прийоми ейдетика

*        «Освітня мнемотехніка» Г.Чепурного

*        «Розвивальне читання» Л.В.Шелестової

Вересень-травень

Педагоги ДНЗ, вихователь-методист

Плани по самоосвіті, творчих груп, практичні матеріали тощо

 

 
 

 

VІ.

РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

Огляд-конкурс на кращу іграшку виготовлену власноруч

 

До 01.05.2018 р.

Вихователі, вихователь-методист

Положення,

довідка

 

Конкурс «Допомагаю мовленню дитини» (дидактичні матеріали для роботи над формуванням граматично правильного мовлення)

До 14.03.2018р.

Вихователі, вихователь-методист

Положення,

довідка

 

Конкурс на кращий дидактичний посібник направлений на ознайомлення дітей з творами мистецтва 

До 13.12.2017р.

Вихователі, вихователь-методист

Положення,

довідка

 

Конкурс на кращу методичну розробку

До 01.04.2018р.

Вихователі, вихователь-методист

Положення,

довідка

 

Оформити досвід роботи творчих та ініціативних груп:

*      «Фінансова освіта з дошкільного віку»

 

*        «Організація освітньої роботи з дітьми раннього віку»

*         «Оздоровчі заняття в ході проведення Днів здоров’я»

*        «Мнемотехніка для дошкільнят»

 

Протягом року

 

 

Керівник

Міщенко Р.О.

Керівник

Масло Л.В.

Керівник Лаврушко Т.О.

Керівник

Кисіль А.С.

 

 

Практичні матеріали

 

Практичні матеріали

Практичні матеріали (перспектива)

Практичні матеріали (перспектива)

 

Поповнення сторінок веб-сайту

Щомісяця

Вихователь-методист

Інформаційно-методичний матеріал

 

Творча майстерня «Моделювання інформаційно-освітнього простору у дошкільному навчальному закладі»

За запитом

Вихователь-методист

План

 

Організувати та забезпечити роботу  консультативних центрів:

*        «Разом з мамою» для батьків дітей раннього віку;

*         для батьків та дітей віком від 3 до 6 років

До 01.10.2017р.

За планом

Вихователь-методист, вихователі, спеціалісти

План, інформаційно-практичний матеріал

 

Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей з подальшим обговоренням.

1 раз на місяць

Вихователь-методист, вихователі

Індивідуальні плани, план графік взаємовідвідувань

 

Графік взаємовідвідувань фрагментів організованої життєдіяльності дітей

До 10.09.2017

Вихователь-методист, вихователі

План графік взаємовідвідувань

 

Тиждень ОБЖД  «Зелений вогник» (Заходи)

Вересень 2017

Вихователь-методист, вихователі,

Заходи,

Аналітичний   звіт

 

Тиждень ОБЖД  «Червона хвиля» (протипожежні заходи по групам)

Травень 2017

Вихователь-методист, вихователі,

Наказ, заходи. Аналітичний   звіт

 

 

Функціонування постійно діючих виставок:

*        «Новинки методичної літератури»

*        «Педрада: тема, проблема, рішення»

*        «Діловий блокнот вихователя»(методичні рекомендації)

*        «У скарбничку педагога»

Постійно

Вихователь-методист

Інформаційно-практичні рекомендації

 

Інформаційний бюлетень  «Економічна освіта всім дітям»

Жовтень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Методичний порадник  «Національно-патріотичне виховання через інновації»

Січень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Методичний порадник   «Організація художньо-творчої діяльності  дітей дошкільного віку »

Лютий

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Методичний порадник «Граматика: правильне мовлення дошкільників»

Березень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Вивчити досвід роботи Шевченко Н.І. «Прийоми мнемотехніки як засіб засвоєння дітьми природничих понять»

Лютий

Вихователь-методист

Матеріали з досвіду роботи

 

Систематизація матеріалів з досвіду роботи Дмітрієвої «Використання ігор та вправ для формування музичної творчості дошкільнят (концепція «Музика для дітей» К.Орфа»

Квітень

Вихователь-методист

Матеріали з досвіду роботи

 

Виставка «Педагогічна інноватика 2018» (інформаційно-практичні матеріали для дітей та батьків)

Травень

Вихователь-методист, вихователі

План проведення виставки

 

Поширення досвіду роботи Кисіль А.С. «Моніторинг рівня сформованості логіко-математичної компетентності дітей як результат використання інновацій»

Жовтень-

квітень

Вихователь-методист

Матеріали з досвіду роботи

 

 

 

VІІ.

АДМІНІСТРАТИВНО  -  ГОСПОДАРСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.

Тема: Нормативно – правова  документація в діяльності  ДНЗ

Порядок денний

1. Освітні послуги в дошкільній установі (чинні нормативно-правові документи для діяльності ДНЗ)

2.Організація та робота чергових груп, дотримання графіку роботи ДНЗ. (виконання наказів)

3.Про виконання заходів щодо підготовки ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018. (наказ про забезпечення готовності до нового навчального року, осінньо-зимового періоду, посилення контролю за станом протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, утеплення приміщення тощо)

4. «Про підсумки літнього періоду 2017р».

5. Організація роботи з питання про звернення громадян.

6.Про дотримання вимог Санітарного регламенту.

7.Робота в ДНЗ з безпеки  життєдіяльності (виконання наказів, заходів, результати перевірок – Акти, тощо)

 

Вересень 2017

 

Директор (завідувач) ДНЗ

 

План проведення виробничих нарад,

протоколи

 

 

 

 

 

 

Тема:  Трудова та виконавська дисципліна працівниками   ДНЗ.

Порядок денний

1. Правила внутрішнього  трудового розпорядку.

2.Посадові Інструкції . (термін дії, виконання)

3.Про поліпшення умов  і організації праці  працівників ДНЗ. /про ліквідацію несприятливих умов у кабінеті сестри медичної/.

4. Про графік відпусток у 2018р. (орієнтовний  розподіл)

5. Про зміни у виплаті заробітної плати у 2018р.- підвищення. /новий закон про Освіту/

6. Про проведення інструктажів з охорони праці.

7.Про роботу з безпеки життєдіяльності (огляд приміщень дошкільного навчального закладу, ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності).

8. Моніторинг стану харчування дітей у дошкільному навчальному закладі у 2017році.

9. Моніторинг стану захворюваності дітей у 2017 році.

10. Дотримання вимог Санітарного регламенту (протиепідемічні заходи)

11.Стан роботи зі зверненнями громадяну 2017р.

12. Використання бюджетних коштів у 2017р.

13. Підготовка та проведення новорічних свят. (Протипожежні заходи, Безпека життєдіяльності)

 

Грудень 2017

 

Директор (завідувач) ДНЗ

 

План,

протоколи

 

 

 

 

 

Тема: Охорона праці,  як особливий важіль  в роботі ДНЗ

Порядок денний

1. Удосконалення роботи з Охорони праці. (підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у ДНЗ в 2017 році та про завдання на 2018 рік)

2. Раціональне використання технічних  засобів  навчання, технологічного обладнання ДНЗ і в цілому навчально – матеріальної бази.

3. Обговорення примірного двотижневого меню на   весняно - літній сезон року.

4. Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання, прибирання снігу на майданчиках.

5. Про організацію роботи з цивільного захисту у новому році 2018 (наказ по ДНЗ)

6. Про  роботу щодо упорядкування справ і документів попереднього діловодного року 2017  для їх експертизи та зберігання.

7. Антропометричні дані дітей  за І півріччя 2017/2018н.р.. /Аналітичний  звіт/

8.Соціальний статус сімей вихованців ДНЗ та умови проживання дітей у сім’ях. /Аналітичний  звіт/

 

Січень/лютий 2018

 

Директор (завідувач) ДНЗ

 

План,

протоколи

 

 

 

Тема: Фінансово-господарська діяльність ДНЗ.

Порядок денний

1. Доцільність використання коштів, асигнованих міським бюджетом  у 2018р.  /січень – травень 2017/

2. Робота в ДНЗ з безпеки  життєдіяльності (виконання наказів, заходів, результати перевірок – Акти, тощо)

3. Про підготовку до  літнього періоду 2018р. /накази, заходи, тощо/

4.Про виконання ремонтних робіт. (готовність до нового навчального року, підготовка до опалювального періоду 2019, тощо)

5. Про аналіз мережі та кількість дітей, визначення вільних місць, аналіз електронної черги тощо.

6. Аналіз захворюваності та аналіз харчування дітей за  І півріччя 2018р..

 

Травень 2018

 

Директор (завідувач) ДНЗ

 

План,

протоколи

 

7.2.

Підготовка до роботи у новому навчальному році 2017-2018.

Довідки до штатного розпису (стаж, доплати, накази  тощо)

Серпень

Директор (завідувач) ДНЗ

Накази

 

7.3.

Організація роботи зі зверненнями громадян. 

Постійно

Директор (завідувач) ДНЗ

Журнал обліку особистого прийому громадян

 

7.4.

Здійснити комплектування груп дітьми і кадрами на новий 2017-2018 навчальний рік.

Серпень

Директор (завідувач) ДНЗ

Наказ

 

 

7.5.

Засідання комісії з весняного технічного огляду будівель та споруд з метою обговорення результатів весняного огляду будівель та приміщень ДНЗ.

 

Підготувати дефектні акти обстеження вікон основного приміщення ДНЗ, музично-спортивної зали /підлога/ та кабінету сестри медичної /стан стін, підлоги/

Провести інструктажі

Березень

 

 

 

 

До 20.03.2018

 

 

 

Вересень, грудень, березень, червень

Директор (завідувач) ДНЗ, завідувач господарством завгосп

 

Наказ,

Акт обстеження

 

 

 

Дефектні акти

 

 

 

Інструктивні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.

За потреби внести корективи у документацію з ОП

За потреби

Директор (завідувач) ДНЗ

Документація з ОП

 

7.7.

Оновлення соціального паспорту дітей пільгових категорій.

Складання банку даних дітей пільгових категорій.

Вересень,

Січень

Директор (завідувач) ДНЗ

Соціальний паспорт

 

 

 

7.8.

Інвентаризація  в ДНЗ. Списання малоцінного і цінного інвентарю.

Згідно з графіком

Завідувач господарством

Інвентаризаційний акт

                    

7.9.

Складання графіку відпусток.

Перегляд трудових книг і особистих справ.

Січень 2018

 

Директор (завідувач) ДНЗ,

Голова ПК Сергієнко С.І.

Графік відпусток

 

7.10.

Діяльність  в ДНЗ по проведенню ремонтних робіт та естетиці оформлення приміщень. (кабінет сестри медичної, придбання ліжок в кількості 66шт. тощо)

2018р.

Завідувач господарством

Кошторис на 2018р.

 

 

7.11.

Організація роботи по навчанню діям у надзвичайних ситуаціях

Березень

Директор (завідувач) ДНЗ, вихователь-методист

Наказ, план проведення Тижня безпеки дитини

 

7.12.

Засідання Ради з харчування  по підсумкам аналізу харчування в ДНЗ.

Щоквартально

Члени Ради

Протокол

 

7.13.

Аналіз стану захворюваності на кінець першого півріччя н.р.. (другого півріччя н.р.)

Аналіз даних антропометрії.

Грудень,

Травень

 

Сестра медична

Звіт с/м

 

7.14.

Організація контрольної діяльності у ДНЗ.

Постійно

Директор (завідувач) ДНЗ

Картки контролю

 

7.15.

Провести:

-          загальні батьківські збори

-          засідання БК

-          збори трудового колективу

-          засідання атестаційної комісії

-          конференцію для батьків.

 

Відповідно до графіку

 

// -//

 

Протоколи

 

7.16.

Перевірити виконання посадових обов’язків обслуговуючим персоналом.

У відповідності до журналу контролю

Директор (завідувач) ДНЗ

Посадові обов’язки

 

7.17.

Підготувати заклад до святкування новорічних та різдвяних свят.

Грудень 2017р.

 

Керівник музичний, завідувач господарством

Накази

 

7.18.

Здійснювати контроль за виконанням приписів  пожнагляду.

За потреби

// -//

Припис, інформація про виконання

 

 

7.19.

Проводити огляд стану роботи:

-          технологічного обладнання;

-          обладнання приміщень;

У відповідності до журналу контролю

завідувач господарством

Картки контролю

 

 

7.20.

Підготувати територію закладу, ігрове і спортивне обладнання, майданчики до літнього періоду 2018р.

До 30.05.2018р.

Директор (завідувач) ДНЗ, завідувач господарством

Заходи

 

7.21.

Акт обстеження території ДНЗ та приміщень з метою аналізу стану протипожежної  безпеки

 

Січень,

Квітень, Липень,

Жовтень

Комісія з ОП, наказ

Акт

 

7.22.

Провести  випробовування і перевірки надійності

встановлення і кріплення спортінвентарю, спортобладнання, ігрового обладнання

Травень, серпень

Члени комісії,

наказ

Акти

 

7.23.

Аналіз стану ведення ділової документації та затвердження номенклатури на 2018р.

Січень

Директор (завідувач) ДНЗ

Номенклатура справ

 

 

 

 Друк  E-mail

Яндекс.Метрика